تمایل به زیبایی و آراستگی در تمامی ابعاد تمدن بشر نمایان و هویدا است. یکی از زیبایی طلبی های بشر آراستن منازل و اقامتگاه ها با مواد طبیعی و تکنیک‌های گوناگون بوده است. سفید کاری یا همان گچکاری که با استفاده از پودر گچ که در معادن گچ به دست می آید یکی از تکنیک‌ها و روش‌های زیباسازی منازل می باشد. گچکاری ساختمان که امروزه یکی از موارد بدون تردید برای ساخت یک خانه زیبا می باشد، می‌بایست حتما توسط یک استاد گچ کاری انجام شود. مطمئنا گچکاری ساختمان مانند هر حرفه و مهارت دیگری نیاز به ابزار خاصی دارد.

برخی از ابزار گچکاری در ساختمان عبارتند از ماله که وسیله ای برای زدن گچ خیس بر روی دیوار و به عبارتی اولین ابزار استاد کار برای گچ کاری دیوار به شمار می رود. شمشه، وسیله ای فلزی که از آن برای شکل داد به گچ به گونه‌ایی که بر روی دیوار صاف و بدون موج قرار بگیرد و به عبارتی ناهمواری‌ها را از بین ببرد. کاردک و لیسه که برای ایجاد سطحی صاف تر و براق تر با استفاده از گچی که الک شده است به کار می رود و یک استانبولی که برای آماده سازی ملات سفیدکاری یا همان گچکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

گچ کاری

برای سفارش گچکاری و سفید کاری ساختمان به گروه مجرب دوستانی تماس بگیرید.

گچ از سنگ گچ در طبیعت به وجود می آید و از آن در گچکاری ساختمان و گچبری استفاده می شود. از گچ در صنایع مختلفی می توان استفاده کرد اما از رایج ترین کاربرد این مواد به گچکاری ساختمان می توان اشاره نمود. گچکاری با هدف سفید کاری نمای بیرون و داخل ساختمان انجام می شود و در ترکیب مواد از آهک و سیمان جهت افزایش استحکام آن استفاده می شود. هم چنین برای دوام و ماندگاری گچ کاری ساختمان در ترکیب مواد از خاک آجر، کراتین نیز استفاده می شود. البته در این بین مهارت استاد کار در استحکام گچکاری نیز بسیار اهمیت دارد.