تکیه بیگلربیگی

مسجد عماد دوله کرمانشاه

مسجد معاون الملک کرمانشاه

مجلس شورای اسلامی

کاروانسرای شاه عباسی

خانه سعدوندی

کاروانسرای ماهیدشت

معبد آناهیتا

خانه سوری

خانه ی بوم گردی و گردشگری ملیکان